วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันอังคาร

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันอังคาร

ใช้สวดภาวนาประจำวันของตนวันละ ๘ จบ

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยัญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น