วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันจันทร์

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันจันทร์

ใช้สวดภาวนาประจำวันของตนวันละ ๑๕ จบ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะ นาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะ นาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะ นาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น