วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระคาถาแก้ฝันร้าย

พระคาถาแก้ฝันร้าย

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะ นาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะ นาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะ นาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น