วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันพุธ

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันพุธ

ใช้สวดภาวนาประจำวันของตนวันละ ๑๗ จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น