วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

ใช้สวดภาวนาประจำวันของตนวันละ ๑๙ จบ

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตา รักขัง มะหาสัตตัง วะเน จะรา จิรัสสัง วายะมันตาปิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะเห ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น