วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

ใช้สวดภาวนาประจำวันของตนวันละ ๖ จบ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา พะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หิริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตาวิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น