วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

คาถาบูชาดวงชะตา

คาถาบูชาดวงชะตา

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

นะโม เม สัพพะ เทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะ โรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ
สัพพะ โสตถี ภะวันตุเมฯ

เพื่อเสริมดวงชะตา จงผูกดวงชะตาของตน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตน ไว้ใต้ดวงชะตา หรือดวงที่เรียกว่า "ดวงพิชัยสงคราม" แล้วเอาดวงชะตาบรรจุ หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้ลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นนักแลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น