วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันเสาร์

พระคาถาสำหรับคนเกิดวันเสาร์

ใช้สวดภาวนาประจำวันของตนวันละ ๑๐ จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อาริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น