วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

คำแผ่เมตตา

คำแผ่เมตตา

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น

อะเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวร ซึ่งกัน และกันเลย

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น

อัพยาปัชฌา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และกันเลย

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น

อะนีฆา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เลย

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตน ให้พ้นจาก ทุกข์ภัย ทั้งสิ้น ท่านทั้งหลาย ที่ประสบทุกข์ ขอให้ท่าน พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลาย ที่ได้สุข ขอให้ท่าน ได้สุข ยิ่งๆ ขึ้นเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น